Melonnan koulutus

Melonta- ja Soutuliiton koulutusjärjestelmä on kehitetty kasvavan retki- ja virkistysmelonnan turvallisuuden ja laadukkaan harrastamisen mahdollistamiseksi. Tavoitteena on, että jokainen melonnan harrastaja olisi käynyt ainakin Meloja 1 -peruskurssin ja seuratoiminnassa, yrityksissä ja oppilaitoksissa olisi riittävä määrä koulutettuja ja osaavia melonnan ohjaajia, oppaita ja kouluttajia.

Kaikki koulutukset löytyvät koulutuskalenterista (linkki)

Meloja-taitokoulutukset

Meloja-taitokoulutukset auttavat pääsemään melontaharrastuksen alkuun ja kehittymään melojana. 

Meloja 1 -peruskurssilla harrastusta aloittava meloja oppii melonnan alkeet sekä keskeiset turvallisuustaidot ja periaatteet. Meloja 2 ja Meloja 3 -kursseilla harrastaja saa varmuutta, syventää osaamistaan ja oppii melomaan vaativammissa olosuhteissa, kuten avovesillä ja koskessa.

Meloja-taitokoulutus

Melontaohjaaja-, opas- ja kouluttaja-koulutukset

Koulutetut ohjaajat, oppaat ja kouluttajat opettavat uusia melojia, ohjaavat toimintaa seuroissa ja yrityksissä, kehittävät melonnan koulutustoimintaa ja edistävät turvallisen melonnan kulttuuria. Melontakouluttajat kouluttavat uusia ohjaajia ja oppaita. 

Graafinen esitys. Melontaohjaaja, melontaopas ja melontakouluttaja.
Ohjaaja-, opas- ja kouluttaja-koulutukset
Pätevyysvaatimukset ohjaaja, opas, kouluttaja