Tuomarikoulutus

Melonnan ja soudun kilpailutapahtumissa tarvitaan tuomareita seuraamaan, että kilpailuissa osallistujat ja muut toimijat noudattavat sääntöjä.

Ratamelonnan kansallinen tuomarikoulutus

Seurat voivat ilmoittaa jäseniään ratamelonnan kansalliseen tuomarikoulutukseen Suomen melonta- ja soutuliiton toimistoon kevään aikana. Kansainvälisen tuomarikoulutuksen toteuttamiseen ohjeistetaan erikseen liiton kansainvälisten tuomarien toimesta.

Tuomarikoulutuksen sisältö

Kansallinen tuomarikoulutus pitää sisällään vain tuomaritehtävien koulutuksen. Kilpailujen järjestämis- ohjeistus on asia kokonaisuus erikseen.

Kansallisen tuomarikoulutuksen teoriaosuus (4h) järjestetään ennen käytännön harjoittelua. Ennen teoriaosuutta tulee koulutukseen pyrkivän sisäistää liiton yleiset kilpailusäännöt ja ratamelonnan kilpailusäännöt. Teoriaosuudessa käydään läpi eri tuomaritehtävät ja niiden erityispiirteet, sekä käsitellään esimerkkien avulla sääntöjä ja käytännön ongelmakohtia.

Koulutuksen käytännön harjoittelu tapahtuu SM tai NMK- kilpailujen yhteydessä (6+6h) eri tehtävissä harjoitellen kouluttajan ohjaamana ja kokeneen tuomarin apuna.

Koulutukseen sisältyy lopuksi kirjallinen loppukoe (1h). Loppukokeeseen voi osallistua ilman koulutusta, mikäli seura osoittaa kirjallisesti henkilön olevan kokenut toimihenkilö ja toimineen vähintään kahdesti kilpailuissa toimihenkilönä edellisen vuoden aikana.

Koulutuksen jälkeen

Hyväksytysti suoritettu koulutus oikeuttaa toimimaan ratamelonnan kansallisissa kilpailuissa eri tuomaritehtävissä. Ylituomaritehtäviin hyväksytään kokeneita tuomareita rata- ja maratonjaoston toimesta.

Lisätietoja:

Tapani Saarinen, saaristapsa@gmail.com, 040 5598669


Olympialuokkien soudun tuomarikoulutus

RATATUOMARIKOULUTUS JA -VALMENNUS 2024

Eri soutumuotojen kilpailujen hallittuun toteuttamiseen tarvitaan osaavia ja aktiivisia henkilöitä moniin eri rooleihin. Kilpailijoiden kokemus tapahtuman järjestelyistä ja käytännön toteutuksesta on pitkälti kiinni kisatapahtuman sujuvuudesta ja koetusta kilpailutilanteiden ohjauksen johdonmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Kisajärjestäjä tekee aina parhaansa resurssiensa puitteissa, mutta olosuhteet ja ulkoiset tekijät voivat vaatia hyvänkin suunnitelman toteutukseen nopeita muutoksia. Samalla on pidettävä huolta, että yhdenkään kilpailijan tai joukkueen menestymisen mahdollisuuksia tai turvallisuutta kilpailun aikana ei kyseenalaisteta.

Ratatuomareiden osaamisella on silloin kysyntää. Kilpailun aikana ratatuomarin tehtävät ovat eri osissa kilpailualuetta. Siksi paraskaan ratatuomari ei voi yksin hoitaa sääntöjen edellyttämää valvonta- ja ohjausvelvollisuuttaan kilpailijoiden ja joukkueiden edun mukaisesti. Tarvitaan siis useita ratatuomareita jokaisessa soutukilpailussa. Lisäksi olisi suotavaa, että pikimmiten pääsisimme tilanteeseen, jossa kaikkien ratatuomareiden ei tarvitsisi osallistua kilpailukauden jokaiseen kilpailuun vain siksi, että kisajärjestäjä ei joutuisi tilanteeseen, jossa ”kuka tahansa” rekrytoidaan kesken kisan hoitamaan jotain tuomaritehtävän osaa. Tilanne on valitettavan tuttu viime vuosilta eikä se ole omiaan lisäämään kilpailijoiden luottamusta kilpailun tasapuolisuuteen ilman tarpeetonta ”säätämistä”.

Soudun säännöt ovat varsin yksinkertaiset ja selkeät, mutta tilanteen, joissa niitä sovelletaan vaihtelevat mitä moninaisimmilla tavoilla. Siksi ratatuomaritentin läpäisy on vähän sama kuin ajokortin saaminen: se oikeuttaa harjoittelemaan itsenäisesti oikeissa tilanteissa. Sen vuoksi ratatuomarikoulutuksen lisäksi tarvitaan toistuvia valmentautumisia, jotka toteutetaan pääasiassa kilpailutapahtumien yhteydessä käytyinä keskusteluina ja kerran tai kahdesti vuodessa järjestettyinä ratatuomaritapaamisina.

Tapaamisten toteuttaminen vaihtoehtoisesti verkkovälitteisinä on haaste, jonka toteuttamiseen kaivataan tuoretta osaamista! Ratatuomakoulutuksen aikataulu:

• Ensimmäinen koulutus- ja valmennuskerta lauantaina maaliskuun 16. Tampereella. Aloitus klo 12, päättyy klo 18

• Toinen koulutustapaaminen kesäkuussa coastal kilpailun yhteydessä (pvm ja paikka avoinna)

• Kolmas koulutustapaaminen Kipinä leirin yhteydessä 12. tai 13.7. Hämeenlinnassa

• Neljäs koulutustapaaminen ja tentti 3.–4.8. Valkeakoski Ennen jokaista koulutustapaamista osallistujat ratkovat itsenäisesti verkkotehtäviä.

Osallistumismaksu 100 €

Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 9.3.2024. Osallistuja vastaa omista matka- ja mahdollisista majoituskuluistaan. Vastuukouluttaja: Jari Rantamäki

Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/6a2dc6a1-6f19-49ef-a6ec-e8d6bbac8e2f

Lisätietoja:

Jari Rantamäki, jari.rantamaki@gmail.com, 050 376 1188


Puuvenesoudun tuomarikoulutus

Puuvenesoudun tuomarikoulutus on sisällöltään vastaava kuin perämierkurssi. Perämieskurssin sisältöjen lisäksi tuomarikurssilla käsitellään järjestämisohje ja tuomarineuvoston kokouspöytäkirjat.

Kurssin hinta on 50€ ja se on voimassa toistaiseksi.

Kurssilta saa pätevyyden toimia puuveneiden SM-kilpailuissa ylituomaria avustavana maalituomarina, josta todistuksena maalituomarikortti. Puuvenejaosto ylentää kokemuksen karttuessa maalituomareita ylituomareiksi harkintansa mukaan.

Lisätietoja puuvenesoudun tuomarikoulutuksesta: Heikki Joskitt.