Rekisteröinnit ja raportit

Taitokorttien rekisteröinti

Meloja 2 ja Meloja 3 taitokortit rekisteröidään oheisilla verkkolomakkeilla. Lomake on vain rekisteröintiä varten. Tällä lomakkeella ei voi tilata korttia. Kortti pitää tilata ja maksaa ennakkoon koulutusmateriaalien tilauslomakkeella.

Meloja 2 -taitokortin rekisteröinti.

Meloja 3 -taitokortin rekisteröinti.

Ohjaaja, opas rekisteröinti

Ohjaajakurssin suorittaneet, opaskurssin suorittaneet ja opastutkinnon suorittaneet rekisteröidään oheisilla lomakkeilla. Lomake on vain rekisteröintiä varten, sillä ei voi tilata koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaalit on tilattava ja maksettava ennakkoon koulutusmateriaalien tilauslomakkeella.

Opaskurssin ja tutkinnon rekisteröintiin käytetään samaa lomaketta. Jos kyseessä on opaskurssi, merkitään tutkintoa koskeviin kohtiin viiva (-).
Opastutkinnon suorittaneille lähetetään todistus, hihamerkki ja lasku raporttiin merkittyyn osoitteeseen.

Ohjaajakurssin suoritaneen rekisteröinti.

Opaskurssin ja opastutkinnon suorituksen rekiströinti.

Kurssiraportit

Kouluttajien kurssiraportteihin käytetään tätä lomaketta. Ohjaaja- ja opaskurssien raportointi on kouluttajille pakolista.

Muista kursseista raportointi on suositeltavaa, raporteista kerättyjen tietojen ja kehitysideoiden avulla voimme kehittää koulutustoimintaa.

Kouluttajan kurssiraportti (Meloja 1, Meloja 2, Meloja 3, Ohjaaja, Opas)