Rekisteröinnit ja raportit

Meloja 2 -taitokorttien rekisteröinti

Meloja 2 -suoritukset rekisteröidään 15.4.2024 alkaen suoraan SMSL-koulutusalustalle. Osallistujat kirjautuvat alustalle Suomisportin kautta ja taitonäytön vastaanottaja merkitsee suoritukset alustalle. Taitonäytön suorittanut saa merkinnän Suomisport tililleen ja voi ladata koulutusalustalta digitaalisen Meloja 2 -kortin. Muovikorteista luovutaan kokonaan.

Teen jokaiselle taitonäytön vastaanottajalle oman ”Meloja 2 -verkkokurssin”, jossa taitonäyttöjen kuittaaminen tapahtuu. Järjestän keväällä kaksi koulutusta, joissa perehdytän taitonäytön vastaanottajat järjestelmän käyttöön.

Verkko-oppimisalustan yleiset käyttöohjeet (linkki)
Kannattaa tutustua myös SMSL-oppimisalustan esittelykurssiin (linkki)

Digitaalisen kortin hinta on 14 € / kortti. Laskutus tapahtuu kauden jälkeen taitonäytön järjestäjältä yhtenä koontilaskuna toteutuneiden rekisteröintien mukaan.


Ohjaajakurssin järjestämiseen ja ohjaajien rekisteröimiseen käytetään vuoden 2024 alusta SMSL-verkkokoulutusalustaa. Verkkoalustalla on valmis ohjaajakurssin pohja, jone kouluttaja voi lisätä omaa sisältöään, esimerkiksi ennakkotehtävät.

Ole yhteydessä harrastekoordinaattoriiin (Kai Lindqvist), hän luo sinulle kurssin ja antaa tarvittavat ohjeet.

Verkko-oppimisalustan yleiset käyttöohjeet (linkki)
Kannattaa tutustua myös SMSL-oppimisalustan esittelykurssiin (linkki)


Meloja 3 -taitokorttien rekisteröinti

Meloja 3 taitokortit rekisteröidään oheisilla verkkolomakkeilla. Lomake on vain rekisteröintiä varten. Tällä lomakkeella ei voi tilata korttia. Kortti pitää tilata ja maksaa ennakkoon koulutusmateriaalien tilauslomakkeella.

Meloja 3 -taitokortin rekisteröinti.


Opastutkinnon rekisteröinti

Opaskurssin suorittaneet ja opastutkinnon suorittaneet rekisteröidään oheisilla lomakkeilla. Lomake on vain rekisteröintiä varten, sillä ei voi tilata koulutusmateriaalia. Koulutusmateriaalit on tilattava ja maksettava ennakkoon koulutusmateriaalien tilauslomakkeella.

Opaskurssin ja tutkinnon rekisteröintiin käytetään samaa lomaketta. Jos kyseessä on opaskurssi, merkitään tutkintoa koskeviin kohtiin viiva (-).
Opastutkinnon suorittaneille lähetetään todistus, hihamerkki ja lasku raporttiin merkittyyn osoitteeseen.

Opaskurssin ja opastutkinnon suorituksen rekiströinti.


Kurssiraportit

Kouluttajien kurssiraportteihin käytetään tätä lomaketta. Ohjaaja- ja opaskurssien raportointi on kouluttajille pakolista.

Muista kursseista raportointi on suositeltavaa, raporteista kerättyjen tietojen ja kehitysideoiden avulla voimme kehittää koulutustoimintaa.

Kouluttajan kurssiraportti (Meloja 1, Meloja 2, Meloja 3, Ohjaaja, Opas)