Ohjaajakoulutus

Melontaohjaajan tehtävänä on ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä suojaisilla vesialueilla ja avustaa koulutuksissa. Ohjaaja toimii helposti hallittavissa olosuhteissa, tyypillisesti vajan lähivesillä ja vajarannassa. 

Melontaohjaajakurssi

Melonnan ohjaajakurssilla opetellaan käytännön harjoitteiden kautta toimimaan tyypillisissä seura- ja yritystoiminnan ympäristössä; melontavajan lähivesillä ja suojaisilla vesialueilla. 

Melontaohjaajakurssin tuntimäärät:

  • 8 tuntia teoriaopiskelua
  • 12 tuntia käytännön harjoittelua

Melontaohjaajan tehtävät

1) Avustaa melontakouluttajaa tai melontaopasta Meloja 1 – ja Meloja 2 -kursseilla
2) Avustaa melontaopasta tai melontakouluttajaa melontaretkillä
3) Avustaa melontavalmentajaa harjoituksissa
4) Vetää itsenäisesti seurojen päiväretkiä ja iltamelontoja ja yritysten asiakasmelotuksia suojaisilla vesillä
5) Hoitaa itsenäisesti kalustovuokrausta

Melontaohjaaja voi toimia myös itsenäisesti Meloja 1 -kurssilla ja retkillä jos toiminnan toteuttaja; melontaseura, latuyhdistys, yritys tai oppilaitos niin päättää.

Ohjaajakurssin ennakkovaatimukset

– 18 v.  Ikä
– Melonnan mahdollistava terveydentila ja fyysinen kunto.
– 200 m uimataito + 50 m uimarin hinaus melontaliivit päällä sekä hinaajalla, että hinattavalla. Uimataito ilmoitetaan kurssihakemuksessa.
– Vähintään yhden vuoden melontakokemus sekä kokemusta melonnan ohjaamisesta, esim. apuohjaajana toimimisesta. Ilmoitetaan kurssihakemuksessa.
– Sujuva kajakin / kanootin käsittelytaito. Kajakin / kanootin käsittelytaidot osoitetaan ennakkoon suoritetulla Meloja 2 -taitokortilla. Myös muu vastaavan tasoinen taitotodistus käy (esim. BCU 2 Star).

HUOM! Taitokortti on ennakkovaatimus. Kurssitodistusta ei ole mahdollista lunastaa myöhemmin suorittamalla taitotesti takautuvasti.

Ohjaajakurssin sisältö

Turvallisuus

– Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan melonnan turvallisuusohje, (osaa)
– Olosuhdetietous: meri, sisävesi, joki, koski, sääolot, tuuli, lämpötila (tietää)
– Kanootin- ja melojan turvatarkastus (osaa)
– Turvasuunnitelma ja riskianalyysi (osaa)
– Lainsäädäntö ja vastuukysymykset (tietää)
– Perustason navigoiminen (osaa)
– Pelastautumisharjoitukset. Tavoitteena hyvä rutiini eri tilanteisiin ja erilaisille kalustoille soveltuvia tekniikoita. (osaa)

Opetustaidot

– Taidon opettamisen perusteet (tietää)
– Meloja 1 -peruskurssin taitojen opettaminen ainakin yhdellä metodilla (osaa)
– Meloja 1 -peruskurssin tietojen opettaminen (osaa)

Melonnan yleistietous (tietää)

– Kalusto ja varusteet
– Melonnan lajit
– Seuratoiminta
– Melonnan taustaorganisaatiot
– Ympäristötietous, jokamiehenoikeudet- ja velvollisuudet

Ohjaaminen

– Ryhmän ohjaamisen perusteet (tietää)
– Ryhmän ohjaaminen peruskurssilla (osaa)
– Ryhmän ohjaaminen päiväretkellä (osaa)

Melontaohjaajaksi pätevöityminen

Melontaohjaaja ei ole tutkinto. Melontaohjaajaksi pätevöydytään käymällä melontaohjaaja-kurssi. Kurssiin ei sisälly koetta tai pätevyysnäyttötilaisuutta. Kurssin kouluttaja voi kuitenkin hylätä kurssin ja jättää todistuksen antamatta jos:

– Ennakkovaatimukset eivät täyty
– Osa kurssin tehtävistä tai harjoituksista jää suorittamatta
– Oppilas toimii kurssin aikana siten että kouluttaja arvioi hänen olevan kykenemätön toimimaan ohjaajana. Näitä syitä voivat olla:
– Liiallinen tai häiritsevä alkoholin käyttö
– Poikkeuksellisen heikko fyysinen kunto
– Piittaamattomuus ja laiminlyönnit turvallisuusasioissa

Melontaohjaajakurssin ohjelma

1) Etätapaaminen 1-2 vko ennen kurssia (2-3 h)

– Osallistujien ja kurssin esittely
– Kurssin käytännön järjestelyistä sopiminen
– Ennakkotehtävien antaminen
– Turvallisuuden, ryhmän ohjaamisen ja melontataidon opettamisen periaatteiden esittely

2) Melontaohjaajakurssin teorian omatoimiopiskelu Opi ohjaamaan kirjasta.

3) Lähijakso

Rannassa ja vesillä tapahtuvaa harjoittelua. Yhteensä 16 tuntia kahdelle päivälle jaettuna, 12 tuntia käytönnön harjoittelua ja 4 tuntia teoriaa. Toteutetaan yleensä retkimuotoisena, mutta voidaan järjestää esim. seuran vajaa tukikohtana käyttäen tai urheiluopistossa. Lähijaksoon kuuluu Meloja 1 -taitojen opettamisen harjoittelua, ryhmän ohjaamisen taitojen harjoittelua ja turvallisuustaitojen harjoittelua.