Meloja 2 -kurssi

Meloja 2 -kurssilla syvennetään melontataitoja. Melontaan haetaan tehoa ja suoritusvarmuutta. Turvallisuustaitoja opetellaan lisää. Uusina asioina tulee mm. uimarin avustaminen takaisin kanoottiin.

Meloja 2 -kursseja järjestetään kajakilla, avokanootilla, packraftilla.

Kursseja järjestävät melontaseurat, melontayritykset sekä Melonta- ja Soutuliiitto. Kurssien kesto ja toteutustapa vaihtelevat. Yleisin malli on noin 10 tuntia opetusta jaettuna 5 eri harjoituskertaan.

Meloja 2 -kurssille voi osallistua Meloja 1 -kurssin jälkeen, tai jos melonnan perusteet ovat jo hallinnassa.

Meloja 2 -kurssin jälkeen voi suorittaa Meloja 2 -taitokortin. Taitokortit ovat osa Eurooppalaista EPP (Euro Paddle Pass) järjestelmää. EPP -jäsenmaiden taitokortit ovat keskenään vertailukelpoisia.

Kurssin ja taitokortin suorittanut pystyy melomaan suojaisilla vesillä myös pienessä aallokossa ja tuulessa itsenäisesti ja osallistumaan ohjattuihin pidempiin retkiin. Meloja 2 -taitokortin suorittaminen on myös edellytys melontaohjaaja -kurssille osallistumiselle.

Meloja kaartaa kajakilla. Taustalla näkyy rantakallioita.
Meloja 2 -kurssilla harjoitellaan kajakin hallintaa.
Meloja2_avokanootti_kurssi kouluttaja_Stefan_Blomqvist

Meloja 2 -taitokortin suorittaminen

Meloja 2 taitokortin taitonäyttö suoritetaan erillisenä tilaisuutena. Taitonäytössä osoitetaan Meloja 2 -kurssin tekniikoiden osaaminen. 

Taitonäyttö annetaan Melonta- ja Soutuliiton hyväksymälle näytön vastaanottajalle, jolla on samalla myös oikeus myöntää taitokortti. Taitonäytön vastaanottajat ovat käyneet vastaanottokoulutuksen.

Järjestäjänä voi toimia Melonta- ja Soutuliitto, melontaseura, latuyhdistys, melonta-alan yritys, urheiluopisto tai oppilaitos.

Taitonäyttö järjestetään 2-3 tunnin mittaisena, muutaman kilometrin retkenä, jonka aikana käydään läpi Meloja 2 -kurssin tekniikat ja turvallisuusasiat. Näytön vastaanottaja arvioi osaamista näytön aikana. Näytön hyväksytysti suoritettuaan saa Meloja 2 -taitokortin.

Taitonäyttöön voi osallistua myös ilman kurssin käymistä, jos arvioi hallitsevansa vaadittavat melontatekniikat.

Meloja 2 kajakki -taitokurssin ja -taitokortin tekniikoiden kuvaus

Meloja 2 kajakki -taitokurssin ja -taitokortin tekniikoiden kuvaus

Meloja 2 taitokoulutus kattaa suojaisten vesialueiden perusmelontataidot. Meloja 2 -kurssin jälkeen voi suorittaa Meloja 2 -taitokortin. Taitonäyttö suoritetaan erillisessä näyttötilaisuudessa.

Meloja 2 -kurssin ja taitokortin suorittanut pystyy pystyy etenemään tehokkaasti, liikuttamaan kanoottia haluttuun suuntaan ja soveltamaan melontatekniikoita melonnassaan. Hän osaa toimia maltillisesti ja itsenäisesti veden varaan joutuessaan. Hän pystyy melomaan suojaisilla vesillä myös pienessä aallokossa ja tuulessa itsenäisesti ja osallistumaan ohjattuihin pidempiin retkiin sekä osallistumaan melontaohjaaja -kurssille.  

1. Kajakin käsittely, kantaminen ja kiinnittäminen
1. Kajakin turvallinen ja ergonominen nostaminen ja kuljettaminen. Nostaminen jaloilla ei selällä.
2. Kaluston huolellinen käsittely sitä vahingoittamatta.
3. Kajakin säilyttäminen ja kuljettaminen. Kiinnittäminen säilytyksessä ja kuljetuksessa. Karkaamisen estäminen rantauduttaessa.

2. Lähteminen, rantautuminen, laituri, luonnon ranta
1. Käytössä olevalle kalustolle ja vallitseviin olosuhteisiin soveltuva tarkoituksenmukainen kajakin vesille laskeminen. Kajakin ja melan on pysyttävä hallinnassa.
3. Käytössä olevalle kalustolle ja vallitseviin olosuhteisiin soveltuva tarkoituksenmukainen rannan lähestyminen, rantautuminen ja kajakista poistuminen. Kajakin ja melan on pysyttävä hallinnassa.    

3. Eteenpäin melonta
1. Tavoite on pystyä normaaliolosuhteissa pitämään yllä 6 km/h matkavauhtia.
2. Ryhdikäs ja luonnollinen melonta-asento.
3. Luonnollinen ja jatkuva melontarytmi. Tavoitteena on havaittava vartalon kierto.
4. Tasapainon säilyttäminen. Tavoitteena rennon ja tehokkaan melonnan mahdollistava tasapaino.

4. Pysähtyminen ja taaksepäin melonta
1. Kajakin pysäyttäminen matkanopeudesta pysäyttävillä melanvedolla.
2. Melominen taaksepäin noin 25 m matka haluttuun suuntaan.
3. Taaksepäin melottaessa suunta on tarkistettava olan yli taakse katsomalla. 
4. Tavoitteena on havaittava vartalon kierto.
5. Melonta tapahtuu lavan rysty-, eli selkäpuolella.

5. Kajakin liikuttaminen sivusuuntaan
1. Tavoitteena on kajakin siirtäminen sivusuuntaan 5 m matka keulan tai perän kääntymättä.
2.  Tavoitteena on havaittava vartalon kierto liikkeen suuntaa.

6. Kajakin kanttaaminen
1. Kajakin kanttaaminen meloessa, niin että tasapaino säilyy. 
2. Tavoitteena on käyttää kanttaamista kääntymisen tehostamiseksi. Huom! Erilaiset kajakit käyttäytyvät eri tavalla; merikajakkia kantataan ulkokurviin, koskikajakkia sisäkurviin.

7. Kaariveto
1. Kajakin kääntäminen / ohjaaminen kaarivedoilla, sekä paikallaan, että liikkeessä.
2. Tavoitteena on rauhallinen tehokas suoritustapa, jossa lapa on kokonaan vedessä.

8. Alatuki ja kaatumisen estäminen
1. Tavoitteena on molemmilta puolilta tehokas tuki kajakin kallistuessa yli kaatumispisteen.
2. Kyynärpäät ovat tuennassa melan varren yläpuolella.
3. Suoritustapa voi vaihdella käytössä olevan kaluston mukaan. Esimerkiksi kuntokajakilla liikkeet ovat pienempiä ja hillitympiä, kuin meri- tai koskikajakilla.

9. Alatuki liikkeessä
1. Kajakin ollessa liikkeessä nojataan melaan.
2. Tavoitteena on kallistaa kajakkia yli kaatumispisteen.
3. Luonteva sovellus alatuelle on kääntymisen tehostaminen eli ns. alatukikäännös. 

10. Takaperäsin / melaperäsin
1. Melan käyttäminen suunnan pitämiseen. Suoritustapoja on useita, kaikissa mela on kuitenkin melojan sivulla tai takana, lapa kokonaan vedessä. Melan tai lavan kulmaa muuttamalla ohjataan kajakin kulkua.
2. Peräsimellä varustetussa kajakissa on ymmärrettävä peräsimen toiminta ja kyettävä käyttämään peräsintä kajakin pitämiseen suoralla linjalla.

Turvallisuustaidot

11. Kajakin kaataminen ja hinaaminen rantaan
1. Meloja kaataa kajakin, irrottaa aukkopeitteen ja huolehtii että mela ja kajakki eivät karkaa.
2. Meloja hinaa kajakin uimalla rantaan ja tyhjentää kajakin (matka enintään 10 m).
3. Meloja voi halutessaan pyytä apua kajakin käsittelyssä mutta tilanteen hallinta on pysyttävä melojalla.

12. Kajakin kaataminen / kajakista poistuminen ja kiipeäminen takaisin kajakkiin syvässä vedessä
1. Meloja kaataa kajakin, poistuu siitä ja kiipeää siihen takaisin.
2. Suoritustapa on vapaa, apuvälineenä voi käyttää esim. melakelluketta.
3. Tavoitteena on päästä ripeästi, noin viiden minuutin aikana, takaisin kajakkiin.
2. Jos käytettävä kalusto ei mahdollista yksin toimimista (esim. freestylekajakki), käytetään apuna paria.

13. Avustettu kajakkikäännös / ns. “keulaeskimo”
1. Kajakin kääntäminen pystyyn avustajan keulasta kiinni pitäen. Alavartalotyöskentely oikaisee kajakin. 
2. Alkutilanteessa pelastajan kajakin keulan etäisyys pelastettavaan on suorituksen alussa vähintään 1 metri. 
3. Tavoitteena on rauhallinen toiminta ja lantion kääntöön perustuva “kevyt” suoritustapa.

14. Kaatunen melojan avustaminen takaisin kajakkiin
1. Toimiminen sekä auttajana, että autettavana
2. Avustaja tyhjentää uimarin kajakin ja avustaa uimarin takaisin kajakkiin
3. Suoritustapa pitää olla turvallinen uimarille, avustajalle ja kalustolle
4. Tavoitteena on rauhallinen, mutta tehokas toiminta, jossa meloja saadaan takaisin kajakkiin ripeästi, noin viiden minuutin aikana.

15. Turvavarusteet
1. Kajakin kelluvuudesta ja melonnan turvallisuusohjeen mukaisesta varustelusta huolehtiminen.
2. Henkilökohtaisista melonnan turvallisuusohjeen mukaisista varusteista huolehtiminen.  

16. Navigointitaidot
1. Kartan lukeminen, yleisimmät karttamerkit ja vesiliikenteen merkit (tiet, talot, maamerkit, syvyys- ja korkeuskäyrät ja merkinnät, väylämerkinnät, kardinaali- ja lateraaliviittojen merkit). 
2. Kahden karttapisteen välisen suunnan ottaminen.
3. Suunnan pitäminen kompassin avulla.

Harjoiteltavat taidot – Tavoitteena ymmärtää idea ja osata alkeet.

17. Sivuttain melonta, ”kahdeksikko” tai ”voin levittäminen”
1. Melojan hartialinjan on kääntyneenä kohti melaa.
2. Mela on melko pystyssä, lapa kokonaan vedessä.

18. ”Kahdeksikkotuki” / ”Sculling”
1. Kajakki kallistuu melan suuntaan.
2. Melan on jokseenkin vaakatasossa, vetopuoli vettä vasten. Melassa on ”nousukulma”.
3. Tuennoissa on huomioitava ergonomia. Kädet eivät saa suoristua tai ojentua taakse edes yllättävissä horjahduksissa.  
4. Tavoitteena on pitää asento “kompaktina” ns. paddlers box.

Turvallisuus

Meloja 2 -kurssilla ja taitonäyttö -tilaisuudessa toimitaan Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan Melonnan turvallisuusohjeen mukaan.

 

Meloja 2 taitokortin suorittaminen

Taitonäytössä osoitetaan Meloja 2 -kurssin tekniikoiden osaaminen. Taitonäytön suorittanut saa Meloja 2 -taitokortin

Meloja 2 taitokortin taitonäyttö suoritetaan kurssista erillisenä tilaisuutena. Taitonäyttöön voi osallistua myös ilman kurssin käymistä, jos arvioi hallitsevansa vaadittavat melontatekniikat.

Taitonäytön järjestäjänä voi toimia Melonta- ja Soutuliitto, melontaseura, latuyhdistys, melonta-alan yritys, urheiluopisto tai oppilaitos. Näyttötilaisuudet löytyvät koulutuskalenterista (linkki).

Suorituspaikka ja olosuhteet
2 –tason taitonäyttö tulee suorittaa suojaisella vesialueella vähintään 2 tunnin ja 4 km retken aikana. Tuulta voi olla enintään 6 m / s. Aallokko voi olla enintään 30 cm korkuista.

Näytön voi suorittaa enintään 8 kokelasta / kokeen vastaanottaja. 

Ennakkovaatimukset
Uimataito

Taitonäytön vastaanottaja
Kokeen vastaanottajalla on oltava Melonta- ja Soutuliiton kokeen vastaanotto-oikeus.

Kalusto
Mikä tahansa kajakki ja kaksilapainen mela. Ratamelonnan kilpakajakkia, freestylekajakkia, kanoottipujottelun ja kanoottipoolon kajakkeja ja muita kilpailukäyttöön suunniteltuja kajakkeja ei voi käyttää.

Arviointi
Kaikki näytöt on tehtävä molemmilta puolilta. Melontasuoritusten on oltava tarkoituksenmukaisia ja johdonmukaisesti toistuvia. Kaikki melojat taidot on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. Melontatekniikoissa voi olla ”kauneusvirheitä”, mutta tekniikoiden perusteiden tulee olla hallussa. Melontatilanteen yleinen hallinta on yksittäisten tekniikoiden täysin “oikeaoppista” suorittamista tärkeämpää.

Koska kalusto ja olosuhteet voivat testien välillä ja testin aikana vaihdella. Kokeen vastaanottaja voi valita tavan, jolla testisuoritukset tehdään.

Meloja 2 avokanootti -taitokurssin ja -taitokortin tekniikoiden kuvaus

Meloja 2 -kurssin tavoitteet

Meloja 2 taitokoulutus kattaa suojaisten vesialueiden perusmelontataidot. Meloja 2 -kurssilla syvennetään melontataitoja ja haetaan melontaan tehoa ja suoritusvarmuutta. Turvallisuustaitoja opetellaan lisää. Uusina asioina tulee mm. uimarin avustaminen takaisin kanoottiin. Kursseja järjestetään kajakilla ja avokanootilla.

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin ja taitokortin suorittanut pystyy melomaan suojaisilla vesillä myös pienessä aallokossa ja tuulessa itsenäisesti ja osallistumaan ohjattuihin pidempiin retkiin sekä osallistumaan melontaohjaaja -kurssille. 2-tason suorittanut meloja pystyy etenemään tehokkaasti, liikuttamaan kanoottia haluttuun suuntaan ja soveltamaan melontatekniikoita melonnassaan. Hän osaa toimia maltillisesti ja itsenäisesti veden varaan joutuessaan.

Meloja 2 -kurssin jälkeen voi suorittaa Meloja 2 -taitokortin. Meloja 2 -taitokortti on pääsyvaatimuksena melontaohjaaja -kurssille.

Meloja 2 avokanootti -kurssin sisältö

Avokanoottin käsittely ja melontatekniikat

1. Kanootin kiinnittäminen ja kuljettaminen
1. Kanootin kiinnittäminen tai sitominen köydellä tai kuormahihnoilla rantaan, laituriin, kanoottikärryyn, kanoottitelineeseen tai auton kattotelineeseen.
2. Kanootin asento, partaan alaspäin, ei kyljittäin.
3. Kuormahihnojen asettaminen, kiristäminen ja lukitus.

2. Kanootin nostaminen ja kantaminen
1. Kanootin turvallinen ja ergonominen nostaminen ja kuljettaminen. Nostaminen jaloilla ei selällä. Kaksikon kantaminen ensisijaisesti kaksin. Yksikon kantaminen omatoimisesti.
2. Tarkoituksenmukainen kanootin vesille laskeminen ottaen huomioon rannan tyypin, virran ja tuulen vaikutukset. 

3. Vesille lähtö ja rantautuminen
. Kanoottiin nouseminen laiturilta ja luonnon rannasta. 
2. Tasapainon säilyttäminen. Melan pitäminen käden ulottuvilla.
3. Kanootista poistuminen laiturilta ja luonnon rannasta. 
4. Tasapainon säilyttäminen. Melan pitäminen käden ulottuvilla

4. Tasapaino ja eteenpäin melonta
1. Tavoitteena on pystyä normaaliolosuhteissa pitämään yllä 4 – 6 km/h matkavauhtia.
2. Ryhdikäs ja luonnollinen melonta-asento. Tasapainon ylläpitäminen.
3. Tasapaino ja kanootin kanttaaminen.
4. Luonnollinen ja jatkuva melontarytmi. Tavoitteena on havaittava vartalon kierto.
5. J-vedon käyttäminen suunnan pitämisessä. Lisäksi voi käyttää muitakin ohjaavia tekniikoita ja trimmiä.
6. Sujuva puolen vaihtaminen, erityisesti kaksikkomelonnassa.

5. Pysähtyminen ja taaksepäin melonta
1. Kanootin pysäyttäminen hallitusti matkanopeudesta pysäyttävillä melanvedolla.
2. Melominen taaksepäin 25 m matka haluttuun suuntaan.
3. Melonnan on tapahduttava lavan rysty-, eli selkäpuolella.
4. Taaksepäin melottaessa suunta on tarkistettava olan yli taakse katsomalla. 
5. Tavoitteena on havaittava vartalon kierto.

6. Kanootin liikuttaminen sivusuuntaan
1. Tavoitteena on kajakin on siirtäminen sivusuuntaan 5 m matka keulan tai perän kääntymättä.
2. Voidaan käyttää joko “koukkimista” (draw stroke) tai “skullaamista” (kahdeksikko)
3. Tavoitteena on havaittava vartalon kierto liikkeen suuntaa.

7. Tasapaino, melatuki ja kaatumisen estäminen
1. Tavoitteena on tasapainon säilyttäminen eri melontatilanteissa, kaatumisen estäminen melatuella ja tarvittaessa kanootin oikaiseminen korjaavilla liikkeillä.
2. Polvilla ja tai reisillä haetaan kontakti kanootin laitaan tai toppauksiin.
3. Kaatuminen pysäytetään / estetään melatuella.
4. Kanootti oikaistaan vartalon / lantion liikkeellä.

8. Takaperäsin / melaperäsin
1. Melan käyttäminen suunnan pitämiseen. Suoritustapoja on useita, kaikissa mela on kuitenkin melojan sivulla tai takana, lapa kokonaan vedessä. Melan tai lavan kulmaa muuttamalla ohjataan kajakin kulkua.

9. Käännös liikkeessä
1. Tavoitteena on n. 10 m ympyrän melominen käyttäen ohjailuun kaarivetoja ja j-vetoa melan puolta vaihtamatta.

Turvallisuustaidot

10. Kanootin kaataminen ja hinaaminen rantaan
1. Meloja huolehtii että mela ja kanootti eivät karkaa. 
2. Kanootin uimalla rantaan ja tyhjentäminen (matka enintään 10m).
3. Tyhjentämisessä ja kanootin käsittelyssä on suositeltavaa käyttää apuna muita melojia.

11. Syvän veden pelastus, paripelastus
1. Kaatuneen melojan kanootin tyhjentäminen.
2. Kaatuneen melojan auttaminen takaisin kanoottiin niin, että hän voi jatkaa melontaa. Kaatunut meloja toimii auttajan ohjeiden mukaan.

12. Kanootin ja melojan turvavarusteet
1. Kanootin on kelluttava vedellä täytettynä vaakatasossa. Nostettava on oltava vähintään 100N / meloja. Kanootissa on oltava tyhjennysväline.
2. Henkilökohtaisista melonnan turvallisuusohjeen mukaisista varusteista huolehtiminen. Vähintään 50N kelluntaliivit sekä olosuhteisiin sopiva vaatetus.

13. Navigointitaidot
1. Kartan lukeminen, yleisimmät karttamerkit ja vesiliikenteen merkit (tiet, talot, maamerkit, syvyys- ja korkeuskäyrät ja merkinnät, väylämerkinnät, kardinaali- ja lateraaliviittojen merkit). 
2. Kahden karttapisteen välisen suunnan ottaminen.
3. Suunnan pitäminen kompassin avulla.

Harjoiteltavat taidot, tavoitteena on ymmärtää idean ja osaa alkeet

14. Sivuttain melonta, ”kahdeksikko” tai ”voin levittäminen”
1. Melojan hartialinjan on kääntyneenä kohti melaa.
2. Mela on melko pystyssä, lapa kokonaan vedessä.

15. Krossi / Cross stroke
1. Vaihdetaan melan puolta vaihtamatta melaotetta.
2. Käytetään joko ohjaavia tai eteenpäin vieviä vetoja.
3. Vartalon tulee kiertyä.

16. Kampeaminen / Pry stroke
1. Melalla kammetaan kanootin reunaa vasten.
2. Kanoottia käännetään tai liikutetaan sivuttain.
3. Köytetään lavan rysty, eli selkäpuolta.

17. Keulaperäsin / Bow rudder   
1. Mela melojan etupuolella
2. Voi suorittaa myös ns. crossina

Meloja 2 taitokortin suorittaminen

Taitonäytössä osoitetaan Meloja 2 -kurssin tekniikoiden osaaminen. Taitonäytön suorittanut saa Meloja 2 -taitokortin

Meloja 2 taitokortin taitonäyttö suoritetaan kurssista erillisenä tilaisuutena. Taitonäyttöön voi osallistua myös ilman kurssin käymistä, jos arvioi hallitsevansa vaadittavat melontatekniikat.

Taitonäytön järjestäjänä voi toimia Melonta- ja Soutuliitto, melontaseura, latuyhdistys, melonta-alan yritys, urheiluopisto tai oppilaitos. Näyttötilaisuudet löytyvät koulutuskalenterista (linkki).

Suorituspaikka ja olosuhteet
2 –tason taitonäyttö tulee suorittaa suojaisella vesialueella vähintään 2 tunnin ja 4 km retken aikana. Tuulta voi olla enintään 6 m / s. Aallokko voi olla enintään 30 cm korkuista.

Taitonäyttöä voi suorittaa enintään 8 kokelasta / kokeen vastaanottaja.

Kalusto
Avokanoottiyksikkö, yksilapainen mela

Taitonäytön vastaanottaja
Taitonäytön vastaanottajalla on oltava Melonta- ja soutuliiton kokeen vastaanotto-oikeus. 

Meloja 2 tasovaatimukset ja arviointi

Meloja 2 taitokortti kattaa suojaisten vesialueiden perusmelontataidot. 2-tason melojan tulisi kyetä etenemään tehokkaasti, liikuttamaan kanoottia haluttuun suuntaan ja soveltamaan melontatekniikoita melonnassaan. Melojan tulee toimia maltillisesti ja itsenäisesti veden varaan joutuessaan

Melontatekniikoissa voi olla ”kauneusvirheitä”, mutta eri tekniikoiden perusteiden tulee olla hallussa. Melontatilanteen yleinen hallinta on yksittäisten tekniikoiden täysin “oikeaoppista” suorittamista tärkeämpää. 

Melontasuoritusten on oltava tehokkaita ja johdonmukaisesti toistuvia. Kaikki näytöt on tehtävä molemmilta puolilta. Kaikki melojat taidot on suoritettava vähintään tyydyttävällä tasolla. 

Koska kalusto ja olosuhteet voivat testien välillä ja testin aikana vaihdella. Kokeen vastaanottaja voi valita tavan, jolla testisuoritukset tehdään.

Ennakkovaatimukset
Uimataito

Meloja 2 -taitonäytön vastaanottajat