Opinnäytetyöt

Melontaan ja soutuun liittyviä opinnäytetöitä tai tutkimuksia.

Melontakurssien kehittäminen ja tuotteistaminen

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma, Visamäki 2022
Beatrice Huumonen

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/791173/Huumonen_Beatrice.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Melonnan biomekaniikkaa osa 1 kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksen kirjoittanut Antti Löppönen


Open water as a sportscape : analysis of canoeing in Finland for developing sport infrastructure and services

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Väitöskirja 2011
Béla Pavelka

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/66211/Pavelka_Bela_screen.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Melojien yleisimmät tuki- ja liikuntaelinvammat

Kyselytutkimus harraste- ja kilpamelojien tuki- ja liikuntaelinvammoista sekä liikkumistottumuksista

LAB-ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti (AMK) Syksy 2021
Sanna Elonen, Iida Maisonen, Ella Nyström

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/703758/Melojien%20tulevaivat.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Melojien olkapäävammojen ennaltaehkäisy liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelun menetelmillä

Opas melojille ja valmentajille

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö
Syksy 2017
Kristiina Lehtonen
Saana Sireeni


Kilpamelojien alaselkävaivojen ennaltaehkäisy harjoitteluohjelman sekä oppaan avulla

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala
Fysioterapia
Opinnäytetyö syksy 2018

Mehtänen Henna Pasanen Jaana Sinkko Anu


Melonnan ohjaajan pedagoginen opas

Jyväskylän Yliopisto
liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma
Kevät 2002

Anna-Leena Vänskä


Inertiamittausyksiköllä mitattujen melan vedon keskeisten muuttujien vaikutus kajakin kulkunopeuteen

Jyväskylän Yliopisto
Biomekaniikka
Pro gradu -tutkielma 2020

Antti Löppönen

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72074


Olympiasoudun lajianalyysi ja valmennuksen ohjelmointi

Jyväskylän Yliopisto
Valmennus- ja testausoppi
Seminaarityö 2017

Olli-Pekka Nuuttila, Janne Hautala

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55430


Tarkkaavaisuuden säätely soudun olympialuokkien 2000 metrin kilpailun aikana

Jyväskylän Yliopisto
Valmennus- ja testausoppi
Kandidaatin tutkielma 2006

Ilona Hiltunen

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/19901


Opas MS-kuntoutujien melonnanohjaajille

Tampereen ammattikorkeakoulu
Fysioterapeuttikoulutus
Opinnäytetyö 2016

Tuomo Vuohensilta

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/118093/Vuohensilta_Tuomo.pdf;jsessionid=700D8B49D675C5481675AFAFB81D78A9?sequence=1


Freestylemelonnan lajiopas

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Opinnäytetyö 2021

Visa Rahkola

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495607/Freestylemelonnan%20lajiopas%20PDF.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Opi opettamaan – opas melonnanohjaajalle

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö 2013

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Heinonen, Paavo
Hyvärinen, Jonna

https://www.theseus.fi/handle/10024/59674


Koskenlasku seikkailukasvatuksen menetelmänä

Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö 2014

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Mika Lähdekorpi

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75286/lahdekorpi_mika.pdf?sequence=1&isAllowed=y