Valmentajakoulutus

Ilmoittudu Valmentaja 1 -koulutuskokonaisuuteen 30.9. mennessä

Ilmoittautuminen Valmentaja 1 -koulutuskokonaisuuden syksyn 2023 jaksolle Osittain monilajisena toteutettava koulutus on rakennettu monimuotokoulutukseksi sisältäen lähioppimista urheiluopistolla ja seuraympäristössä, sekä etä- ja verkko-opiskelua. Vuorovaikutuksellisen koulutuksen toteutusta ohjaavia periaatteita ovat: ajankohtaisen näyttöön perustuvan tiedon ja osaamisen välittäminen, osallistaminen, yhteistyö ja tiedon jakaminen. Teoriatiedon käytäntöön vieminen.

Valmentaja taso 1 kokonaisuuden laajuus on 40 tuntia, jakautuen seuraavasti:

● Itseopiskelu verkko-opinnot 11 tuntia

● Orientoivat etäluennot 6 tuntia

● Lähiopiskelu yleisosiot (toteutus monilajisena) urheiluopistossa 15 tuntia

● Lähiopiskelu lajitaidot 1 (toteutus lajiryhmittäin) seuraympäristössä 8 tuntia Valmentaja taso 1 koulutuksen vastuukouluttajana toimii Kisakallion Urheiluopiston valmennuksen kehittäjä (LitK, VAT, OLY) Anne Rikala. Koulutuksen järjestelyt Koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä 2023 ja jatkuu kevääseen/alkukesään 2024 Syksy 2023

● Verkko-opinnot ennen yleisjaksoa syys-marraskuu 2023

● Orientoivat etäluennot ennen yleisjaksoa loka-marraskuu 2023 KE 25.10 kello 17.30-19 KE 1.11. kello 17.30-19 KE 8.11. kello 17.30-19

● Lähijakso Kisakallion Urheiluopistolla 18.-19.11.

Kevät 2024

● Orientoiva etäluento ennen lajijaksoa kevät 2024

● Lajitaidot 1 lähijakso järjestetään (melonta) touko-kesäkuu 2024

Kenelle koulutus soveltuu? Koulutus soveltuu kaikille melonta- ja soutuvalmentajille joilla on kokemusta seuravalmentamisesta, on suoritettuna valmennuskoulutuksia (tai hankittuna vastaavaa osaamista) tai aiemmin käytynä Nuorten ohjaaja- koulutus. Toivomme mahdollisimman monen löytävän uudistetun valmentajakoulutuksen pilottiin kehittämään osaamistaan – lasten ja nuorten seuratoiminta elää ja hengittää osaavista ja innostavista valmentajista! “Valmennuksen laatu on tärkein tekijä urheilijan kehittymisessä ja motivaatiossa harrastaa” (Suomen Valmentajat ry, 2022”). Yhdessä edistämme lasten- ja nuorten laadukasta, turvallista ja innostavaa melonta-ja soutuharrastusta Suomessa. Mitä osaamista koulutus kartuttaa? Koulutus perustuu suomalaisen valmennusosaamisen malliin. Valmentajakoulutuksen sisältöinä ovat mm: minä vastuullisena valmentajana, fyysiset ominaisuudet, opi valmentamaan, terve urheilija sekä syvemmät lajitaidot.

1 tason valmentajakoulutuksen käytyään valmentaja:

● Omaksuu vastuullisen valmentamisen toimintatavat

● Ymmärtää miten luodaan osallistava, motivoiva innostava ja oppijakeskeinen valmennuksen ilmapiiri ‘Valmentaja taso 1 kokonaisuuden laajuus on 40 tuntia, jakautuen seuraavasti:

● Itseopiskelu verkko-opinnot 11 tuntia

● Orientoivat etäluennot 6 tuntia

● Lähiopiskelu yleisosiot (toteutus monilajisena) urheiluopistossa 15 tuntia

● Lähiopiskelu lajitaidot 1 (toteutus lajiryhmittäin) seuraympäristössä 8 tuntia

Valmentaja taso 1 koulutuksen vastuukouluttajana toimii Kisakallion Urheiluopiston valmennuksen kehittäjä (LitK, VAT, OLY) Anne Rikala.

Koulutuksen järjestelyt Koulutuskokonaisuus alkaa syksyllä 2023 ja jatkuu kevääseen/alkukesään 2024 Syksy 2023

● Verkko-opinnot ennen yleisjaksoa syys-marraskuu 2023

● Orientoivat etäluennot ennen yleisjaksoa loka-marraskuu 2023 KE 25.10 kello 17.30-19 KE 1.11. kello 17.30-19 KE 8.11. kello 17.30-19

● Lähijakso Kisakallion Urheiluopistolla 18.-19.11. Kevät 2024

● Orientoiva etäluento ennen lajijaksoa kevät 2024

● Lajitaidot 1 lähijakso järjestetään (melonta) touko-kesäkuu 2024

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus soveltuu kaikille melonta- ja soutuvalmentajille joilla on kokemusta seuravalmentamisesta, on suoritettuna valmennuskoulutuksia (tai hankittuna vastaavaa osaamista) tai aiemmin käytynä Nuorten ohjaaja- koulutus. Toivomme mahdollisimman monen löytävän uudistetun valmentajakoulutuksen pilottiin kehittämään osaamistaan – lasten ja nuorten seuratoiminta elää ja hengittää osaavista ja innostavista valmentajista! “Valmennuksen laatu on tärkein tekijä urheilijan kehittymisessä ja motivaatiossa harrastaa” (Suomen Valmentajat ry, 2022”). Yhdessä edistämme lasten- ja nuorten laadukasta, turvallista ja innostavaa melonta-ja soutuharrastusta Suomessa.

Mitä osaamista koulutus kartuttaa?

Koulutus perustuu suomalaisen valmennusosaamisen malliin. Valmentajakoulutuksen sisältöinä ovat mm: minä vastuullisena valmentajana, fyysiset ominaisuudet, opi valmentamaan, terve urheilija sekä syvemmät lajitaidot.

1 tason valmentajakoulutuksen käytyään valmentaja:

● Omaksuu vastuullisen valmentamisen toimintatavat

● Ymmärtää miten luodaan osallistava, motivoiva innostava ja oppijakeskeinen valmennuksen ilmapiiri

● Osaa kuormitusfysiologian perusteet ja hahmottaa kasvun ja kehityksen merkityksen urheilijana kehittymiselle

● Tietää ympärivuotisen monipuolisen sekä kehittävän harjoittelun suunnittelun perusteet ja oppii suunnittelemaan harjoituksia eri ominaisuuksien kehittämiseksi

● Osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa yksittäisen laji- ja oheisharjoituksen

● Osaa hyödyntää palautteenantoa ja erilaisia vuorovaikutustapoja omassa toiminnassaan

● Osaa keskeiset lajitaidot ja oppii hyödyntämään lajitaitojen opettamisen ja oppimisen perusteita omassa valmennustoiminnassaan

● Osaa analysoida perustasolla lajiteknistä osaamista ja ymmärtää melontatekniikan perustason nousujohteisen kehittämisen perusteet

● Osaa soveltaa fyysisen- ja taitoharjoittelun perusteita omassa lajissaan

● Ymmärtää kokonaisvaltaisen valmennuksen perusteet ja osaa edistää urheilijoiden terveellistä ja urheilullista elämäntapaa

● Tunnistaa lajityypilliset vammariskit ja ymmärtää vammojen ennaltaehkäisyn perusteet

● Tunnistaa omaa valmennusosaamistaan ja osaa asettaa itselleen kehittymistavoitteita

Lisätietoja

Anne Rikala anne.rikala@kisakallio.fi

Kai Lindqvist Ilmoittautumiset syysjaksolle 30.9.2023 mennessä

https://www.suomisport.fi/events/75db71d2-e116-49f0-b62c-de1aec7780b9